210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΟΜΝΗΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΟΜΝΗΝΑ

Στα Κομνηνά Κοζάνης, για την εταιρεία Wings και για το έργo: "Προμήθεια εννέα Αγρομετεωρολογικών σταθμών για τις ανάγκες του τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Π.Ε. Κοζάνης" της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  έγινε τοποθέτηση συστήματος για γεωργία ακριβείας της εταιρείας Davis που περιελάμβανε μετεωρολογικό σταθμό Vantage Pro2 Plus, με αισθητήρες υγρασίας - θερμοκρασίας αέρα,  ηλιακής ακτινοβολίας, βαρομετρικής πίεσης, βροχόμετρο, ανεμόμετρο, κονσόλα και ασύρματη μονάδα αισθητήρων με αισθητήρα υγρασίας φύλλου.