210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

 Στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, σε καλλιέργεια μήλων, σε πρόγραμμα  του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  έγινε τοποθέτηση συστήματος για γεωργία ακριβείας της εταιρείας ΝetSens που περιελάμβανε μετεωρολογικό σταθμό ΜeteoSense 4.0, αισθητήρες υγρασίας - θερμοκρασίας αέρα, υγρασίας φύλλου, ηλιακής ακτινοβολίας, βροχόμετρο και ανεμόμετρο sonic , σύστημα επικοινωνίας 3G, ασύρματες μονάδες αισθητήρων και λογισμικό πρόβλεψης ασθενειών LiveData.