210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΦΑΣΟΥΛΗΣ

ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΦΑΣΟΥΛΗΣ

 Μεγαλόπολη

Στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σε φυτώρια αμπέλου της εταιρείας ΦΑΣΟΥΛΗΣ, έγινε εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης μετεωρολογικών και εδαφικών συνθηκών Davis Enviromonitor,  με μετεωρολογικό σταθμό Davis Vantage Pro2 ®   και Node με αισθητήρες εδαφικής υγρασίας Watermark.