210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

  Ζαγορά Πηλίου  -Εγκατάσταση συστήματος μετεωρολογικών δεδομένων και πρόβλεψης ασθενειών για τα μήλα της εταιρείας NetSens.

Στην περιοχή του Πηλίου , για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς έγινε εγκατάσταση αγρομετεωρολογικού συστήματος της εταιρείας ΝetSens, που περιελάμβανε την νέα μονάδα ΙΟΤ ΜeteoSense 4.0 πλήρη αισθητήρων και το λογισμικό πρόβλεψης ασθενειών Liveplus και μονάδας αισθητήρων ΙΟΤ με αισθητήρες υγρασίας εδάφους, υγρασίας φύλλου και θερμοκρασίας/υγρασίας αέρα.