210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ

 Νάουσα -Εγκατάσταση συστήματος μετεωρολογικών δεδομένων και πρόβλεψης ασθενειών για το αμπέλι της εταιρείας NetSens.

Στην περιοχή της Νάουσας , σε ιδιόκτητο αμπελώνα στο Κτήμα Δαλαμάρα έγινε εγκατάσταση αγρομετεωρολογικού συστήματος της εταιρείας ΝetSens, που περιελάμβανε την νέα μονάδα ΙΟΤ ΜeteoSense 4.0 πλήρη αισθητήρων και το λογισμικό πρόβλεψης ασθενειών Liveplus . Σε απόσταση 5Κm από την κύρια μονάδα σε άλλο τμήμα του αμπελώνα, τοποθετήθηκε μονάδα αισθητήρων ΙΟΤ με αισθητήρες υγρασίας εδάφους και θερμοκρασίας/υγρασίας αέρα.