210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 Δήμος Αλμυρού - "Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας και Περιμέτρικών Οδών Κέντρου Αλμυρού Ν.Μαγνησίας".

Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης, καταγραφής και παρουσίασης μετεωρολογικών μεγεθών.

Το έργο περιελάμβανε την τοποθέτηση 2 μετεωρολογικών σταθμών  Vantage Pro 2 Plus 6163 με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, βαρομετρικής πίεσηςUV και Solar radiationβροχόμετρο και ανεμόμετρο, καθώς και 4 αισθητήρες υγρασίας εδάφους και 4 αισθήτήρες θερμοκρασίας εδάφους σε διάφορα βάθη. Για την συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των αισθητήρων χρησιμοποιήθηκε  Davis Envoy 8X  και η επεξεργασία τους έγινε με τα προγράμματα Weather Data Transfer Utility και  WeatherLink 6.0.3.