210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ

 Σκουροχώρι Ηλείας 

Στους  στο Σκουροχώρι Ηλείας, έγινε τοποθέτηση του ολοκληρωμένου συστήματος πρόβλεψης ασθενειών για το αμπέλι της εταιρείας  .Το σύστημα περιελάμβανε πλήρη μετεωρολογικό σταθμό, ασύρματη μονάδα αισθητήρων υγρασίας φύλλου & θερμοκρασίας και υγρασίας εδάφους και το λογισμικό LiveData VineSense