210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΨΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΨΙΑ

 Στην περιοχή της Κάψιας, σε καλλιέργεια μαρουλιών σε έκταση 60 στρεμμάτων, σε πρόγραμμα  του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  έγινε τοποθέτηση συστήματος για γεωργία ακριβείας της εταιρείας ΝetSens που περιελάμβανε μετεωρολογικό σταθμό ΜeteoSense 4.0, αισθητήρες υγρασίας - θερμοκρασίας αέρα, υγρασίας φύλλου, ηλιακής ακτινοβολίας, βροχόμετρο και ανεμόμετρο sonic , σύστημα επικοινωνίας 3G, ασύρματες μονάδες αισθητήρων και λογισμικό πρόβλεψης ασθενειών LiveData.