210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 1

 Για το έργο με τίτλο « SodaSense» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  έγινε τοποθέτηση δυο σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροκλίματος με αισθητήρες ανεμόμετρο, βροχόμετρο, θερμοκρασίας/υγρασίας αέρα, UV,  PM1, PM2.5 και PM10, ΝΟ2,SO2, O3 και CO2. Τα δεδομένα των σταθμών συλλέγονται και επεξεργάζονται από το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με προηγμένες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου.