210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΥΔΡΙΟ

ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΥΔΡΙΟ

 Σε καλλιέργεια 30 στρεμμάτων επιτραπέζιου σταφυλιού Grimson, τοποθετήθηκε σύστημα Enviromonitor της εταιρείας Davis Instruments , με μετεωρολογικούς αισθητήρες καθώς και αισθητήρες υγρασίας , θρμοκρασίας και ηλεκτραγωγιμότητας εδάφους της εταιρείας Μeter  Teros12 και EC-5 .