210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΓΕΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΓΕΑ

 Στην περιοχή της Τεγέας, σε καλλιέργεια μήλων σε έκταση 50 στρεμμάτων, σε πρόγραμμα  του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  έγινε τοποθέτηση συστήματος για γεωργία ακριβείας της εταιρείας ΝetSens που περιελάμβανε μετεωρολογικό σταθμό ΜeteoSense 4.0, αισθητήρες υγρασίας - θερμοκρασίας αέρα, υγρασίας φύλλου, ηλιακής ακτινοβολίας, βροχόμετρο και ανεμόμετρο sonic , σύστημα επικοινωνίας 3G, ασύρματες μονάδες αισθητήρων και λογισμικό πρόβλεψης ασθενειών LiveData.