210 9711470

Αρχική Επικοινωνία Καιρός

Αρχική ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Σκουροχώρι Ηλείας 

Στους  στο Σκουροχώρι Ηλείας, έγινε τοποθέτηση του ολοκληρωμένου συστήματος πρόβλεψης ασθενειών για το αμπέλι της εταιρείας  . Το σύστημα περιελάμβανε πλήρη μετεωρολογικό σταθμό, ασύρματη μονάδα αισθητήρων υγρασίας φύλλου & θερμοκρασίας και υγρασίας εδάφους και το λογισμικό LiveData VineSense

 

Χανιά - Εγκατάσταση συστήματος αγρομετεωρoλογικών δεδομένων της εταιρείας 

Στα Χανιά, στον αγροτικό συνεταιρισμό Ζυμβραγού του Δήμου Πλατανιά έγινε εγκατάσταση συστήματος της εταιρείας Davis, που περιελάμβανε τον σταθμό Vantage Pro 2 Plus, με αισθητήρες θερμοκρασίας , υγρασίας αέρα, βαρομετρικής πίεσης, βροχόμετρο, ανεμόμετρο, UV και ηλιακής ακτινοβολίας και ασύρματο σταθμό με αισθητήρα υγρασίας φύλλου και υγρασίας εδάφους για την παρακολούθηση των τοπικών συνθηκών για την καλλιέργεια της ελιάς.

 

Αγιο Όρος - Εγκατάσταση συστημάτων για αμπελουργία ακριβείας της εταιρείας .

Για την εταιρεία  στο 'Αγιο Όρος σε ένα από τους ποιό ξεχωριστούς αμπελώνες της Ελλάδος, έκτασης 1.500 στρεμμάτων, αποκλειστικά βιολογικής καλλιέργειας, τοποθετήθηκαν ασύρματοι μετεωρολογικοί σταθμοί MeteoSense 2.0 της εταιρείας NetSens με αισθητήρες θερμοκρασίας -υγρασίας αέρα, υγρασίας φύλλου, βροχόμετρo και ανεμόμετρo  με επικοινωνία μέσω δικτύου 3G, ασύρματες μονάδες και λογισμικό πρόβλεψης ασθενειών LiveData Vinsense.

 

 

 

Ραψάνη - Εγκατάσταση συστήματος για αμπελουργία ακριβείας της εταιρείας  .

Στην περιοχή της Ραψάνης σε αμπελώνα, 200 στρεμμάτων,  της εταιρείας  τοποθετήθηκε σύστημα μετεωρολογικών δεδομένων και πρόβλεψης ασθενειών της εταιρείας ΝetSens  που περιελαμβάνει τον μετεωρολογικό σταθμό MeteoSense 2.0 με αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα, βροχόμετρο, ανεμόμετρο και υγρασία φύλλου με το λογισμικό πρόβλεψης ασθενειών LiveData.

 

 

Όλυμπος - Εγκατάσταση συστήματος VineSense της εταιρείας  .

Στους πρόποδες του Ολύμπου, στην περιοχή του Λιτόχωρου, έγινε εγκατάσταση συστήματος μετεωρολογικών δεδομένων και πρόβλεψης ασθενειών της εταιρείας NetSens, για την εταιρεία  σε αμπελώνα 400 στρεμμάτων.

 

 

Νάουσα - Εγκατάσταση συστήματος MeteoSense 2.0 της εταιρείας  .

Στην Νάουσα , σε αμπελώνα 220 στρεμμάτων της εταιρείας    έγινε τοποθέτηση συστήματος για αμπελουργεία ακριβείας της εταιρείας ΝetSens που περιελάμβανε μετεωρολογικό σταθμό ΜeteoSense 2.0, αισθητήρες υγρασίας - θερμοκρασίας αέρα, υγρασίας φύλλου, βροχόμετρο και ανεμόμετρο , σύστημα επικοινωνίας 3G και λογισμικό πρόβλεψης ασθενειών LiveData.

 

Ορεινή Κορινθία - Εγκαταστασή συστήματος αργομετεωρολογικών δεδομένων και πρόβλεψης ασθενειών της εταιρείας  .

Στην περιοχή του Μεγάλου Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας , σε υψόμετρο 600m, σε αμπελώνα, τοποθετήθηκε για την εταιρεία  το νέο σύστημα της εταιρείας Davis Enviromonitor. Τό σύστημα περιελάμβανε τον αγρομετεωρολογικό σταθμό Vantage Pro2 Gro Weather 6825c , με αισθητήρες θερμοκρασίας,υγρασίας αέρα , ηλιακής ακτινοβολίας, βαρομετρικής πίεσης και ανεμόμετρο, με  Gateway για 3G επικοινωνία  και 2 Νode με αισθητήρες υγρασίας εδάφους Watermark και υγρασίας φύλλου. Για την πρόβλεψη ασθενειών και επιβλαβών οργανισμών χρησιμοποιείται το λογισμικό ΙPM for Grapes 6571  της εταιρείας Davis.

 

Ηλεία - Εγκατάσταση συστήματος αγρομετεωρολογικών δεδομένων και πρόβλεψης ασθενειών της εταιρείας  .

Στην περιοχή της Μυρτιάς Ηλείας, σε πρότυπη καλλιέργεια ντομάτας της εταιρείας , τοποθετήθηκε σύστημα πρόβλεψης ασθενειών και καταγραφής αγρομετεωρολογικών δεδομένων της εταιρείας NetSens που περιλαμβάνει τον ασύρματο μετεωρολογικό σταθμό MeteoSense 2.0, με επικοινωνία μέσω δικτύου GPRS/3G, με 2 ασύρματες μονάδες με αισθητήρες υγρασίας εδάφους, υγρασίας φύλλου, θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος με το λογισμικό πρόβλεψης ασθενειών LiveData AgriSense.

 

Νεμέα - Τοποθέτηση συστήματος αγρομετετεωρολογικών δεδομένων και πρόβλεψης ασθενειών της εταιρείας  για την  εταιρεία   .

 Στη περιοχή της Νεμέας και σε αμπελώνα 80 στρεμμάτων τοποθετήθηκε το σύστημα Αgrisense/Vinesense της εταιρείας NetSens  που περιελάμβανε τον ασύρματο μετεωρολογικό σταθμό MeteoSense 2.0, με επικοινωνία μέσω δικτύου GPRS και 4 ασύρματες μονάδες με αισθητήρες υγρασίας φύλλου, υγρασίας εδάφους, θερμοκρασίας / υγρασίας περιβάλοντος και ηλεκτραγωγιμότητας εδάφους με το λογισμικό πρόβλεψης ασθενειών LiveData.

 

Λάρισα - Εγκατάσταση   Enviromonitor 

Στην περιοχή της Λάρισας έγινε εγκατάσταση, σε σκεπαστό αμπελώνα 30 στρεμμάτων, του νέου συστήματος της Davis Enviromonitor.  Η εγκατάσταση περιελάμβανε τον σταθμό  Vantage Pro2 ISS 6322c , Gateway και Νode με αισθητήρες υγρασίας εδάφους Watermark και Decagon EC-5 καθώς και αισθητήρα Decagon 5TE υγρασίας, θερμοκρασίας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας.

 

Αρχαιολογική Υπηρεσία Ρεθύμνου - Ερευνητικό πρόγραμμα   

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματος παρακολούθησης μετεωρολογικών δεδομένων της εταιρείας .

 Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος STORM πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση δύο μετεωρολογικών σταθμών στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο κτίριο που αποτελεί την έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου επί της οδού Αρκαδίου μέσα στην Παλιά Πόλη, καθώς και στο Κτίριο των Συμβούλων στο φρούριο Φορτέτζα, το οποίο στεγάζει το εργαστήριο συντήρησης της Εφορείας.

 Η εγκατάσταση των μετεωρολογικών σταθμών εντός της παλαιάς πόλης και του φρουρίου Φορτέτζα έχει ως στόχο την παρακολούθηση των μετεωρολογικών συνθηκών που αφορούν τα μνημεία του Ρεθύμνου σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την πλατυφόρμα η οποία ετοιμάζεται από τους εταίρους του έργου STORM και θα παρέχει ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις επικίνδυνων μετεωρολογικών φαινομένων ώστε να διευκολυνθεί το έργο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου να παρέχει πιό αποτελεσματική προστασία στα μνημεία της πόλης.

 

  

Δήμος Λαρισαίων - Προμήθεια οργάνων μετρητικού εξοπλισμού για το έργο: Βιοκλιματική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Λάρισας.

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης , καταγραφής μετεωρολογικών φαινομένων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της βιοκλιματικής ανάπλασης , τοποθετήθηκε στον χώρο του φρουρίου της Λάρισας ο  ασύρματος μετεωρολογικός σταθμός  Vantage Pro 2 Plus 6163, με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασία , βαρομετρικής πίεσης, UV και solar radiation, ανεμόμετρο και βροχόμετρο και με σύστημα μετάδοσης των δεδομένων μέσω δικτύου 3G και αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων.

 

Δήμος Αμαρουσίου - Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού για το έργο "Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου"

Σκοπός του έργου είναι η αξιολόγηση του μικροκλίματος, του πεδίου ροής του ανέμου και της θερμοκρασίας στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου με το υπολογιστικό μοντέλο ENVI-MET και η διερεύνηση της θερμικής άνεσης στους χώρους της ανάπλασης. Χρησιμοποιήθηκαν δύο μετεωρολογικοί σταθμοί  Vantage Pro 2 Plus 6163 με ασύρματες μονάδες WLWSTH και αισθητήρες θερμοκρασίας εδάφους και συστήματα μεταφοράς δεδομένων και εικόνας μέσω δικτύου 3G με αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων.

 

Δήμος Αλμυρού - "Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας και Περιμέτρικών Οδών Κέντρου Αλμυρού Ν.Μαγνησίας".

Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης, καταγραφής και παρουσίασης μετεωρολογικών μεγεθών.

Το έργο περιελάμβανε την τοποθέτηση 2 μετεωρολογικών σταθμών  Vantage Pro 2 Plus 6163 με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, βαρομετρικής πίεσης, UV και Solar radiation, βροχόμετρο και ανεμόμετρο, καθώς και 4 αισθητήρες υγρασίας εδάφους και 4 αισθήτήρες θερμοκρασίας εδάφους σε διάφορα βάθη. Για την συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των αισθητήρων χρησιμοποιήθηκε  Davis Envoy 8X  και η επεξεργασία τους έγινε με τα προγράμματα Weather Data Transfer Utility και  WeatherLink 6.0.3.