210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

  Για το έργο με τίτλο « SodaSense» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  έγινε τοποθέτηση σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροκλίματος, στο κτίριο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, με αισθητήρες ανεμόμετρο Sonic, βροχόμετρο, θερμοκρασίας/υγρασίας αέρα, UV,  PM1, PM2.5 και PM10, ΝΟ2,SO2, O3 και CO2. Τα δεδομένα του σταθμού συλλέγονται και επεξεργάζονται από το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με προηγμένες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου.