210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

Στην Μαντίνεια Αρκαδίας σε πρόγραμμα  του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  έγινε τοποθέτηση συστήματος για αμπελουργεία ακριβείας της εταιρείας ΝetSens που περιελάμβανε μετεωρολογικό σταθμό ΜeteoSense 4.0, αισθητήρες υγρασίας - θερμοκρασίας αέρα, υγρασίας φύλλου, ηλιακής ακτινοβολίας, βροχόμετρο και ανεμόμετρο sonic , σύστημα επικοινωνίας 3G, ασύρματες μονάδες αισθητήρων και λογισμικό πρόβλεψης ασθενειών LiveData.