210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΡΓΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ SODASENSE

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ SODASENSE

Για το έργο με τίτλο « SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020, έγινε τοποθέτηση επτά αγρομετεωρολογικών σταθμών και δυο σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα δεδομένα των σταθμών συλλέγονται και επεξεργάζονται από το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με προηγμένες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου.