210 9711470

ΑΡΧΙΚΗ Επικοινωνία Καιρός

ΑρχικήΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣHydrologic Monitoring Stations NetSens Hydrology

NetSens Hydrology

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η Netsens κατασκευάζει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων για την ανίχνευση και τη μεταφορά των μετεωρολογικών

και κλιματικών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο. Η Netsens προσφέρει καινοτόμες λύσεις για την παρακολούθηση ποταμών

και δεξαμενών σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς αισθητήρες χωρίς κινητά εξαρτήματα που απαιτούν χαμηλή συντήρηση.

Η ευέλικτη τεχνολογία επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπει την προσαρμογή του συστήματος ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες,

εξισορροπώντας το χαμηλό λειτουργικό κόστος με υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας.

 Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εφαρμογές που συνδέονται με την παρακολούθηση των πηγών και των πηγαδιών, σύμφωνα

με τους ισχύοντες κανονισμούς σε περιφερειακό επίπεδο, όπου τα όργανα περιλαμβάνουν αισθητήρες μέτρησης πιεζομετρικών επιπέδων,

αισθητήρες θερμοκρασίας νερού και ειδικούς χημικο-φυσικούς αισθητήρες.